JELENTKEZÉS A VIZSGÁRA

1. Vizsgára jelentkezni jelentkezési lapon lehet, amely beszerezhető a Debreceni Nyelviskolában (4026 Debrecen, Bethlen u. 39., fsz./5). Iskoláknak, intézményeknek jelentkezési lapot kérésre, postafordultával küldünk. A jelentkezési laphoz csatolni kell a befizetést igazoló csekkszelvényt. Javasoljuk, hogy leadás vagy postára küldés előtt fénymásolják le a jelentkezési lapot a befizetett csekkszelvénnyel együtt.

2. A szóbeli és írásbeli vizsga időpontja: 2019. április 29.
Jelentkezési határidő: 2019. április 03.
A vizsga helye: Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, 4032 Debrecen, Bolyai utca 29.
A vizsga nyelve: angol

A szóbeli és írásbeli vizsga időpontja: 2019. május 21.
Jelentkezési határidő: 2019. április 16.
A vizsga helye: Dózsa György Általános Iskola; 4027 Debrecen, Dózsa György u. 2.
A vizsga nyelve: angol, német

3. A vizsga díja: 8900 Ft

4. Vizsgadíjat csak abban az esetben lehet visszaigényelni, ha ezt a szándékát a törvényes képviselő (a megfelelő formanyomtatványon) a vizsga kitűzött napja előtt max. 48 órával jelzi. Lemondás esetén a vizsgadíj 40 %-át térítjük vissza. Ha a vizsgázó, törvényes képviselő a vizsgát a fentebb megadott időpontig nem mondja le, nem tarthat igényt a visszatérítésre. Halasztott vizsga után a vizsgadíjat nem térítjük vissza.

5. A vizsga időpontjának áthelyezése (halasztása) kérhető az e célra rendszeresített kitöltött nyomtatvánnyal és 1500 Ft csekken történt befizetésével. A vizsga időpontjának áthelyezésére a vizsga kitűzött napja előtt max. 48 órával van lehetőség.

Értesítés az eredményről:

A vizsgaeredményeket a vizsga utáni 1 héten belül elérhetővé teszi az ELTE Origó Nyelvi Centrum az interneten vagy személyesen a Vizsgaközpont Ügyfélszolgálatán. A vizsga után két héten belül minden vizsgázó Tanúsítványt, ill. Értesítést kap a teljesítményéről. A vizsgaeredményeket telefonon nem közöljük.