JELENTKEZÉS A VIZSGÁRA

1. Vizsgára jelentkezni jelentkezési lapon lehet, amely beszerezhető a Debreceni Nyelviskolában (4026 Debrecen, Bethlen u. 39., fsz./5). Iskoláknak, intézményeknek jelentkezési lapot kérésre, postafordultával küldünk. A jelentkezési laphoz csatolni kell a befizetést igazoló csekkszelvényt. Javasoljuk, hogy leadás vagy postára küldés előtt fénymásolják le a jelentkezési lapot a befizetett csekkszelvénnyel együtt.

2. A vizsga nyelve: angol
A szóbeli és írásbeli vizsga időpontja: 2019. december 12.
Jelentkezési határidő: 2019. november 26.

A vizsga nyelve: német
A szóbeli és írásbeli vizsga időpontja: 2019. december 14.
Jelentkezési határidő: 2019. november 26.

Mind a két vizsga helye: Debreceni Nyelviskola Kft.;
4026 Debrecen, Bethlen utca 39.

3. A vizsga díja: 8900 Ft

4. Vizsgadíjat csak abban az esetben lehet visszaigényelni, ha ezt a szándékát a törvényes képviselő (a megfelelő formanyomtatványon) a vizsga kitűzött napja előtt max. 48 órával jelzi. Lemondás esetén a vizsgadíj 40 %-át térítjük vissza. Ha a vizsgázó, törvényes képviselő a vizsgát a fentebb megadott időpontig nem mondja le, nem tarthat igényt a visszatérítésre. Halasztott vizsga után a vizsgadíjat nem térítjük vissza.

5. A vizsga időpontjának áthelyezése (halasztása) kérhető az e célra rendszeresített kitöltött nyomtatvánnyal és 1500 Ft csekken történt befizetésével. A vizsga időpontjának áthelyezésére a vizsga kitűzött napja előtt max. 48 órával van lehetőség.

Értesítés az eredményről:

A vizsgaeredményeket a vizsga utáni 1 héten belül elérhetővé teszi az ELTE Origó Nyelvi Centrum az interneten vagy személyesen a Vizsgaközpont Ügyfélszolgálatán. A vizsga után két héten belül minden vizsgázó Tanúsítványt, ill. Értesítést kap a teljesítményéről. A vizsgaeredményeket telefonon nem közöljük.