JUNIOR Nyelvvizsga a Debreceni Nyelviskolában

Miért ajánljuk a Junior nyelvvizsgát?

• a vizsgára való felkészülés segít a tudást rendszerezni

• a Junior vizsga témakörei, szellemisége figyelembe veszi a gyermekek életkorát, tudásszintjét, érdeklődési körét

• ugródeszkát jelenthet az ELTE ONYC államilag elismert ORIGÓ nyelvvizsgáihoz

• a vizsgán nem lehet megbukni, hiszen „rigókban” mérik a tudást

Mindezek fényében tehát elmondható, hogy a Junior nyelvvizsga fő célja, hogy pozitív kép alakuljon ki a gyermekben a nyelvtanulás és a nyelvtudás mérése iránt.

Legyen öröm a nyelvtudás!

A JUNIOR NYELVVIZSGÁRÓL

A Junior Nyelvvizsgával a fiatal, kb. 10-14 év közötti diákok felé szeretne fordulni az ELTE Origó Nyelvi Centrum, akik legalább 200 órát tanulták az angol, német vagy francia nyelvet és kíváncsiak valódi nyelvtudásukra. A Junior Nyelvvizsga követelményrendszere az Európa Tanács ajánlásai alapján az A2-es szintnek felel meg (a hatfokozatú skálán). A vizsgafeladatok mind a négy nyelvi készséget mérik (olvasás, írás, hallás utáni értés, beszéd).

A VIZSGA (a szóbeli és az írásbeli csak együtt tehető le):

Vizsgarész

Feladat

Idő

Elérhető
pontszám

Szóbeli:

Beszélgetés a vizsgáztatóval
- bemutatkozás
- beszélgetés adott témáról
- képleírás, válaszolás kérdésekre, kérdések feltevése

7-10 perc

15 pont

 

Hallás utáni értés
3 feladat: feleletválasztós, táblázat kitöltése, szövegkiegészítés

10 perc

15 pont

Írásbeli:

Feladattípusok
- feleletválasztós teszt
- táblázat kitöltése
- szöveg kiegészítése
- űrlap kitöltése
- rövid üzenet írása

45 perc

50 pont
Témakörök:

1. TALÁLKOZÁS (bemutatkozás, üdvözlés, búcsú)
2. CSALÁD ÉS BARÁTOK (a vizsgázó személyi adatai, családtagok és barátok bemutatása)
3. LAKÓHELY (a vizsgázó lakcíme, lakásának és környékének rövid bemutatása)
4. MUNKA (fontosabb foglalkozások, házimunka)
5. TANULÁS (az iskola, tantárgyak, tanárok bemutatása)
6. KÖZLEKEDÉS (városi tömegközlekedési eszközök, taxi, autó)
7. NYARALÁS, KIRÁNDULÁS (itthon és külföldön)
8. TERMÉSZETI KÖRNYEZET (természet, kedvenc állatok, vadonélő állatok, fontosabb növények)
9. ÜNNEPEK, VENDÉGSÉG (fontosabb ünnepeink, vendégek fogadása, előkészületek)
10. BEVÁSÁRLÁS (vásárlás áruházban, üzletekben, fontosabb élelmiszerek, ruhadarabok)
11. SZABADIDŐ, MOZI, SZÍNHÁZ (szabadidős és hétvégi programok)
12. ORVOSNÁL (egészségi állapot, gyakoribb betegségek)
13. SPORT (milyen sportág érdekli, milyen sportot űz, gyakoribb sportok)
14. IDŐ, IDŐJÁRÁS (napi időjárás, évszakok)